Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Ana Sayfa | Ödevler | FORUM

Algoritma Nedir?

small logo

Eğitim Hakkında

Yazılımcı, şirketlerin, kişilerin ya da organizasyonların ihtiyaçlarını belirleyen, onların iş süreçlerini anlayıp, yazdığı programlarla bu iş süreçlerini elektronik ortama aktararak bu işlerdeki insan hatalarını ortadan kaldırıp, kağıt sirkülasyonuna son verip,uzak lokasyonların bir arada kolayca çalışmasını sağlayan, kısacası, iş dünyasına hayatı kolaylaştıran çözümler sunan kişidir. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması, programı yazan programcılar, şirketin işleyişini tüm detaylarıyla (muhasebe, insan kaynakları, satış, satın alma, üretim) anlar, sonra da bu süreçleri kullandıkları programlama dilleriyle çözüm geliştirirler. Başka bir örnek, e-ticaret sitesi geliştiren programcılar, yine öncelikle yapacakları sitenin iş akışını tasarlayıp,verilerin tutulacağı veri tabanının yapısını tasarladıktan sonra web uygulamasını geliştirirler.
Günlük hayatta ne kadar çok programla karşılaştığınızı düşünün, bankacılık yazılımları (tüm ATM'leri ile birlikte), vergi dairesindeki otomasyon programları, internetten alışveriş yaparken kullandığımız siteler, oyunlar ve binlercesi...
İşte MCPD ünvanına sahip programcılar, tüm bu alt yapıları oluşturan, analiz yapabilen, programlama diline hakim kişilerdir.

MCPD sertifikasına sahip kişiler şu branşlarda çalışabilirler

 • Uygulama Geliştirici / Application Developer
 • Yazılım Mimarı / Software Architect
 • Yazılım Uzmanı / Software Expert
 • Veritabanı Uzmanı / Database Expert
 • Proje Müdürü / Project Manager
 • Proje Lideri / Project Leader
 • Analist Programcı / Analyst Programmer
 • Yazılım Geliştirici / Software Developer
 • Uygulama Analisti / Application Analyst
 • Teknik Danışman / Tecnichal Consulsant
 • Bilgi işlem Müdürü / IT Manage

 

Eğitim İçeriği

Introduction to Programming

Programlamaya giriş bölümünün amacı, katılımcılara programlama mantığını kavratmak ve bir programcı gibi düşünmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, tüm programlama dillerinin temeli olan algoritmalar, döngüler, karar yapıları ve metodlar burada anlatılır. Ayrıca tüm eğitim süresince kullanılacak olan Visual Studio .NET platformunun resmi dili C#'a detaylı örneklerle giriş yapılır.


Windows Based Programming with Visual Studio .NET 2005

Bu bölümde amaç, katılımcının Windows platformunda uygulama geliştirmesini sağlamaktır. Sektörde masaüstü uygulamaları olarak da bilinen Windows uygulamaları, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına kurduğu ve çalıştırdığı uygulamalardır. Windows uygulamaları ağ bağlantısı ile diğer uygulamalara veya sunuculara bağlanabilir.


Microsoft SQL Server 2005 Programming and Administration

Sektörde ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri arasında yüksek pazar payına sahip olan MS SQL Server ailesinin en son üyesi MS SQL Server 2005'in yönetimi ve programlaması bu bölümde ele alınır. Yazılım projelerinin temelini oluşturan veritabanı modellemesi ve analizi detaylı olarak incelenir. Ayrıca raporlama araçları ve Visual Studio .NET ile SQL Server 2005 işbirliği yine bu bölümde detaylandırılır.


ADO.NET 2.0 and XML

Bu bölümde veritabanı ve uygulama (program ya da web sitesi) arasında köprü vazifesi gören ADO.NET teknolojisi ve farklı platformlar arasında veri paylaşımını sağlayan XML dili ve kütüphaneleri incelenecektir. Bu bölümde öğretilenler sektördeki uygulamalarda (Web, Windows, Enterprise Applications) geniş bir kullanım alanına sahiptir.


Web Based Programming with Visual Studio .NET 2005

Statik, içeriği değişmeyen, web siteleri günümüz teknolojisinin gerisinde kalmıştır. Artık alışveriş siteleri, portallar, e-ticaret, e-learning ve forumlar gibi kullanıcı ile etkileşimli uygulamalar, kolay yönetilebirliği, güncellenebilirliği sayesinde tercih edilir duruma gelmiştir.Bu bölüm tür siteleri oluşturmak için web programlama dillerinin geldiği son nokta olan ASP .NET 2.0; Atlas ve Ajax gibi açılımları ile incelenecektir. Bu kısım ayrıca Hosting, HTML, CSS, Java Script gibi temel web kavramlarını da içerir. Yine bu bölümde, sitelerin güvenliklerini sağlama ve performanslarını artırma teknikleri de ele alınır.


.NET Framework 2.0

.NET platformu programlama çatısının anlatıldığı bölümdür. .NET platformu programlama çatısı beraberinde bir çok hazır kütüphane getirir. Bu kütüphaneler programcının teknik detaylardan uzaklaşarak, yazdığı projeye odaklanmasını sağlar. Bu bölüm, bu kütüphanelerin kullanımı hakkında katılımcının örneklerle bilgilendirildiği bölümdür.


Developing Distributed Applications with Visual Studio .NET 2005

XML Web Servisleri, Remoting ve Windows Communication Foundation teknolojileri anlatılmaktadır. Bu teknolojiler sektörde dağıtık uygulamalar olarak bilinen ve performans, güvenlik vb. sebeplerle birden fazla sunucu ile yönetilen kurumsal çözümlerin geliştirilmesini sağlar. Bu tür uygulamalara örnek olarak banka uygulamaları ve bazı mobil (cep telefonu, cep bilgisayarı) uygulamalar verilebilir.


Design in Web,Windows and Distributed Applications

Bir yazılım projesinin aşamaları genel olarak; gereksinim analizi, ihtiyaca uygun teknolojinin seçimi, maliyet ve süreç planlaması, uygulama geliştirme, test, dokümantasyon, dağıtım ve destektir. Bu kısım, bu süreçlerin nasıl yapıldığına dair uygulamalı ve detaylı anlatım içermektedir. MSF ve UML olarak bilinen proje üretim ve yönetim metodolojileri bu bölümde incelenir.


Project with Visual Studio 2005 Team System

Eğitim süreci bu aşamaya gelene kadar irili ufaklı bir çok örnek proje ile yürütülecektir. Son bölümde tüm eğitim sürecini kapsayan genel bir bitirme projesi yapılmaktadır. Bu proje katılımcının sektörde referans olarak gösterebileceği kapsamlı bir projedir ve Visual Studio Team System 2005 eşliğinde ilerlemektedir.

Ana Sayfa | Ödevler | Gizlilik | İletişim | ©2009 sahhan.com