Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Ana Sayfa | Ödevler | FORUM

ASP.NET

small logo

 

ASP.NET, Microsoft tarafından pazarlanan bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı'nın (framework) parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.
          Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.
          ASPX belge yapısı  ASP.NET belgeleri ASPX yapısını kullanırlar. ASPX belgesi, özdevinimsiz (statik) HTML veya XHTML tabanlı, web sayfasında belirecek olan içeriğin yanı sıra, sunucu tarafından çalıştırılacak olan özdevinimli kodu da iki ayraç arasında tutar : <% -- dinamik kod -- %>. Bu her ne kadar sıkça kullanılan bir yaklaşım olsa da, genelde uzmanlarca tavsiye edilmez.
          Onun yerine, içerik ve kodun ayrılması önerilir. Kullanılan dile göre, sunucu tarafından çalıştırılacak kodu içeren belge Sayfam.aspx.cs (C#) veya Sayfam.aspx.vb (VB.NET) olarak adlandırılabilir. Bu yaklaşım ile, yazılımcı kodunu yordamsal programlama ilkelerinden çok, oluşabilecek olaylara gereken tepkiyi verebilecek biçimde geliştirir; örneğin, bir sayfa yüklenince, bir düğmeye basılınca, vb.
          ASP.NET'in kullandığı diğer belge türleri arasında ascx, asmx, ashx, master, sitemap, skin ve config sayılabilirler.
          Örnek bir ASP.NET sayfası 
<%@ Page Language="C#" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <script runat="server"> protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Title+= " - " + DateTime.Now.ToLongDateString();
} </script> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Yeni Sayfa</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>

</div>
</form>
</body>
</html>

Klasik ASP metodlarıyla Merhaba Dünya

<%@ Page Language="VB" %>
<html>
<head>
<title>ASP.NET Merhaba Dünya </title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p><%= "Merhaba Dünya!" %></p>
</body>
</html>

 

Merhaba Dünya (Server RUNAT kullanımı ASP.NET)

<%@ page language="vb"%>
<script runat="server">
sub page_load
if Not Page.IsPostBack then

massage.text="MERHABA DÜNYA"
end if
end sub
</script>
<html>
<head runat="server">
<title>MERHABA DÜNYA</title>
</head>
<body>
<asp:label id="massage" font-size="36pt" runat="server"/>
</body>
</html>

 

Ana Sayfa | Ödevler | Gizlilik | İletişim | ©2009 sahhan.com