Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Ana Sayfa | Ödevler | FORUM

VB.NET

small logo

Visual Basic .NET

 YENİ KULLANICI ARABİRİMİ

Visual Basic, 32 bitlik ilk sürümünden 6. sürümüne kadar arabiriminde çok fazla değişiklik olmadan, çok büyük sayılamayacak değişiklikliklerle gelişerek geldi. Ancak .NET sürümü ile Visual Basic, baştan sona yeniden hazırlandı ve hiçkimsenin tahmin etmediği bir oranda geliştirildi. Öyleki Visual Basic .NET sürümü ile kendisine getirilen pek çok eleştiriye son verdi.

.NET sürümünde değişiklikler sadece programın altyapısında, dilin yapısıyla sınırlı değil. Microsoft, .NET sürümü GoSub gibi pek çok gereksiz özelliği ortadan kaldırdı ve nesnelerin özellikleri, veri yapıları, ve diğer tüm konular üzerinde geniş kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi. MsgBox, Cxxx dönüştürme gibi fonksiyonlarda da geliştirmeler olsa da, Microsoft size .NET sistem sınıflarını (.NET system classes) kullanmanızı öneriyor. Elbette sizin önceki VB sürümlerindeki deneyiminiz, bilginiz ve geliştirdiğiniz büyük çaplı programlar, .NET'e geçiş esnasında sizi zor durumda bırakabilir. Ancak "Eski Visual Basic Projeleri" bölümünde VB6 ve önceki sürümlerle geliştirdiğiniz projelerinizi nasıl VB .NET uyumlu yapabileceğiniz konusunda açıklamalar bulabilirsiniz. Ama size çıkarması muhtemel zorluklara rağmen yeniden düzenlenmiş olan Visual Basic dilinin getirdiği kolaylıklar ve eski sürümlerde yapmak için saatler harcadığınız işlemleri birkaç dakika içinde hazırlayabilmenizi sağlaması, Visual Basic .NET'e geçiş için harcayacağınız emeğe değecektir.

 

Visual Basic, .NET sürümüyle getirdiği yüzlerce yeni özelliği kolay ve sorunsuzca kullanmanızı, aynı zamanda program geliştirirken kodlar arasında boğulmamanızı sağlayacak özellikleri en kolay şekilde kullanabilmenizi sağlamak için tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arabirimiyle geliyor. Yeni kullanıcı arabirimi ilk bakışta oldukça karışık görünebilir. Özellikle çalışma esnasında kullanma ihtiyacı duyabileceğiniz Server Window, Properties, Project Explorer ve benzeri pencereler ortalığı oldukça karıştırsada, Windows Taskbar daki Auto Hide özelliği, bu pencereleri kullanmadığınız zamanlarda otomatik olarak gizlenmesini böylece gereksiz olarak yer kaplamamalarını sağlıyor. Özellikle kod yazma aşamasında kullanmadığınız, değişiklik yapmayacağınız kodları gizlemenizi sağlayan yeni özellik oldukça hoşunuza gidecektir.

 

Sonuç olarak, Visual Basic .NET ilk bakışta her aşamadaki Visual Basic geliştiricisi açısından oldukça farklı görünüme sahip bir arabirimle gelmektedir. Ancak kısa bir alışma döneminden sonra yeni arabirime alışacaksınız.

Visual Basic .NET'e İlk Adım

Karşılaştırma yapacak olursak Visual Basic .NET, çoğu programlama diline göre öğrenimi ve kullanımı çok daha kolay bir programlama dilidir. Özellikle C türevi programlama dillerinin aksine Visual Basic .NET &&, || veya % gibi semboller yerine İngilizce dilini kullanır. Önceki versiyonlarına kıyasla Visual Basic .NET, C++, C# veya Java ile kıyaslandığında tam anlamıyla bir nesneye Yönelik Programlama dilidir (Object Oriented Programming Language).

Başlangıç seviyesindeki bir Visual Basic kullanıcısı, çok kısa bir alışma devresinden sonra (tabii buradaki "kısa" kelimesi ile kastedilen süre kişinin öğrenme yeteneğine bağlı olarak "uzun" a dönebilir) Visual Basic .NET ile program geliştirebilir. Elbetteki Visual Basic .NET ile gelen yeni özellikler ile önceki versiyonlar ile belki yapabilmesi için aylarca çalışması gerekecek birçok işlemi öğrenmek için harcayacağı zamanı çok daha gelişmiş işlemleri gerçekleştirebilmek için harcayacağından çok daha başarılı programlar geliştirebilecektir. Orta ve ileri seviyedeki Visual Basic geliştiricileri ise zaten en fazla bir saatlik bir alışma sürecinden sonra yıllardır Visual Basic .NET kullanıyormuş gibi program geliştirmeye devam edeceklerdir.

 

İfadeler ve Satırlar

Visual Basic .NET ifadeleri bir veya daha çok satırda yer alabilir. C++, C# veya Java'nın aksine Visual Basic .NET'de bir satır sonlandırıcı karakter yer almamaktadır. Bir satıra sığmayan ifadeleri bir boşluktan sonra ekleyeceğiniz altçizgi (_) karakteri ile bir sonraki satırda devam ettirebilirsiniz.

Örnek olarak;

Function CreateFullName(LastName As String, _

            FirstName As String)

 

YORUMLAR

Visual Basic .NET dilinde kodun herhangi bir yerinde ekleyeceğiniz tırnak işareti ile (') yorum yazabilirsiniz. Bu işaretten sonraki her karakter, yorum olarak algılanacak ve derleme esnasında Visual Basic .NET derleyicisi (compiler) tarafından gözardı edilecektir.

Örnek Olarak;

X = y + 5 ' Y'nin değerine 5 ekle ve sonucu değer olarak X'e ata.

Not: Visual Basic .NET, diğer bazı programlama dilleri gibi çok satırlı yorumlara izin vermemektedir. Yani birden çok satır sürecek yorumlar için her satırın başına bir tırnak (') işareti eklemeniz gerekmektedir.

 

 

OPERATÖRLER

Her programlama dili gibi Visual Basic .NET dili de kendine özgü operatörlere sahiptir. Bu operatörlerden en sık kullanılanlarından bazılarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

TÜR

OPERATÖR

İşlevi

ÖRNEK

 

 

 

 

Matematik

+

Topla

5 + 2 = 7

Matematik

-

Çıkart

5 - 2 = 3

Matematik

*

Çarp

5 * 2 = 10

Matematik

/

Böl

5 / 2 = 2.5

Matematik

\

Böl (Tabsayı)

5 / 2 = 2

Matematik

^

Üs

5 ^ 2 = 25

String

+

Birleştirme

"VB" + ".NET" = VB.NET

String

&

Birleştirme

"VB" & ".NET" = VB.NET

Atama

=

İşlem sonucunu bir değişkene atar

X = 5 + 3

Karşılaşırma

=

Eşittir

If(x=y)

Karşılaştırma

<

Küçük

If(x<y)

Karşılaştırma

>

Büyük

If(x>y)

Karşılaştırma

<=

Küçük veya Eşit

If(x<=y)

Karşılaştırma

>=

Büyük veya Eşit

If(x>=y)

Karşılaştırma

<>

Eşit Değil

If(x<>y)

Karşılaştırma

Like

Eşleşme Denetimi

If(x Like "K???r")

Mantık

And

Ve - Her iki ifade de TRUE ise

If(x=3 And y=4)

Mantık

Or

Veya - İfadelerden bir veya tümü TRUE ise TRUE

If(x=3 Or y=4)

Mantık

Not

İfade False ise TRUE değeri alır

If NOT(x=5)

Mantık

Xor

Bir ifade TRUE diğeri False ise TRUE değeri alır

If (x=3 Xor y = 4)

 

Burada listelenenler en sık kullanılan Visual Basic .NET operatörleridir. Msdn.microsoft.com adresinde varolan tüm Visual Basic .NET operatörlerini ve işlevlerini bulabilirsiniz.


Ana Sayfa | Ödevler | Gizlilik | İletişim | ©2009 sahhan.com