CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?

Statik yönlendirme


Yönlendirme tablosunda olmayan kayıtların manuel kayıtlar girerek eklenmesi işlemidir.

Windows için komutlar:

c:>route add [hedefIP] mask [hedefMASKE] [arabirimAdı]

15.0.0.0 networküne ulaşmak için bilgisayarın 2 nolu ethernet kartı kullanılacaksa
if1=192.168.1.16

c:\>route add 15.0.0.0 mask 255.0.0.0 if 1
c:\>route add 15.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.16


yonlendirme tablosunu izlemek için (Route Table)

c:\>netstat -r      veya          c:\>route print

***Network cihazının hedef ile bağlantısı route table daki kayıtlardır.
İlgili kayıt yoksa baglantıda olamaz.


Cisco Router için komutlar:

Komut1:
router(config)#ip route [hedefIP] [hedefMASK] [SonrakiHOP]

Komut2:
router(config)#ip route [hedefIP] [hedefMASK] [RouterINArabirimAdı]


R1(15.0.0.1)------------(15.0.0.2)R2(16.0.0.1)----------------(16.0.0.2)R3
R1s0/0                  s0/1-R2-s0/4               s0/2-R3-s0/3 - e1/1

1.komut ile
R1(config)#ip route 16.0.0.0 255.0.0.0 15.0.0.2
R3(config)#ip route 15.0.0.0 255.0.0.0 16.0.0.1


2.komut ile
R1(config)#ip route 16.0.0.0 255.0.0.0 s0/0
R3(config)#ip route 15.0.0.0 255.0.0.0 s0/2Yönlendirme Tablosunu izlemek için

router#show ip route
ile kayıtlar izlenir.

C: connected (fiziksel olarak baglı arabirimleri ifade eder)
S: statik manuel olarak girilen kayıtları ifade eder
R: rip (RIP e göre dinamik girilen kaytıları ifade eder.)

R1-R2 için statik kayıt girilmeden once yonlendirme tablosu nasıldır.


R1:
C      15.0.0.0      via s0/0

R2:
C      15.0.0.0       via s0/1
C      16.0.0.0       via s0/4

R1 e statik kayıt girildikten sonra ne olur.(1.komut için)

C      15.0.0.0      via s0/0
S      16.0.0.0      via 15.0.0.2

 

| | | | ©2009 A. Alper Şahan