CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir? | DESEM
ROUTER Nedir? | IOS | MODELLER | Uygulamalar
Yönlendirme Türleri | STATIK YÖNLENDIRME | RIP | IGRP | EIGRP| OSPF
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Access List | VPN Security | NAT (Network Address Translation) | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar

OSI Katman Modeli

OSI Katman Modeli

OSI Referans Modeli 7 temel katmandan oluşur. Bunları en üst katmandan itibaren belirtirsek

7- Uygulama (Application) Katmanı
6- Sunum (Presentation) Katmanı
5- Oturum (Session) Katmanı
4- Taşıma (Transport) Katmanı
3- Ağ (Network) Katmanı
2- Data Link (Data Link) Katmanı
1- Fiziksel (Physical) Katman

7- Uygulama (Application) Katmanı

Kullanıcının çalıştıracağı uygulamalara ağ servislerini sağlar. Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Bilgi (data) iletir. Uygulama katmanı örnekleri: Telnet, SMTP, FTP, SNMP, NCP, SMB, HTTP, Browserlar..


6- Sunum (Presentation) Katmanı

Gönderilecek bilginin ortak formata dönüştürülmesini sağlar. Kodlama ve dönüştğrme fonksiyonlarını tanımlar. Sunum katmanı örnekleri: MPEG, QuickTime, ASCII, EBCDIC, TIFF; JPEG, GIF.. Bilgi (data) transfer eder.


5- Oturum (Session) Katmanı

Uygulamalar arasındaki oturumu kurar, yeönetir ve sona erdirir. Uygulama ve Sunum katmanlarına hata bildirimini sağlar. Oturum katmanı örnekleri: NFS, SQL, RPC, AppleTalk ASP, DECnet SCP, Netbios Adları, Zone Information Protocol (ZIP). Bilgi (data) iletir.


4- TAşıma (Transport) Katmanı

Gönderilecek bilginin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Hata bulma ve hataları düzeltme görevi vardır. Hata düzeltmeden kasıt, bilgi hatalı gönderilmiş ise bilgi tekrar gönderilir ve hata telafi edilmiş olur. Akış kontrolu sağlar. Aynı anda tek bir host'un farklı uygulamaları çalıştırmasını sağlar. Nakil katmanı örnekleri: TCP (güvenli, garantili iletişim), UDP (güvensiz, bilgi iletişimi uygulama katmanının hatasız çalışmasına bağlı), SPX.
Bölüm (segment) transfer eder.

3- Ağ (Network) Katmanı


Yönlendirme ve adresleme işlemlerinin yapılmasını sağlar. Yöneldirme bu katmanda olur. Routed ve Routing protokoller bu katmanda çalışır. Routed protokol bilgiyi paketlere çevirir. Ve bu paketlere bir başlık eklenir. Bu başlıkta bilgi kaynağının adresi ve gideceği adres bilgileri bulunur. Routing protokoller yöneldirme tablolarını oluşturur. Bu tablolar iletilecek bilginin en iyi yolu kullanarak iletilmesi için kullanılır.

Routed protokol örnekleri: IP, IPX, AppleTalk
Routing protokol örnekleri: OSPF, IGRP/EIGRP, RIP, BCP, NLSP

Yönlendiriciler (routers) bu katmanda çalışmaktadır. Ağ katmanı paket transferi yapar.
2- Data Link (Data Link) Katmanı

Gönderilecek bilginin ağ ortamında nasil taşınacağını ve fiziklse adreslemeyi, ağ topolojisini tanımlar. Hata bulmakla görevlidir. Fiziksel adres MAC adresleridir. Kullanılan ağ aracının (ethernet kartı, hub...) adresi demektir. Data Link katmanı iki alt katmana ayrılır.
a- Logical Link Control (LLC)

Üst katmanlarla olan iletişimi sağlar. Bilginin kapsüllenmesi sırasında ağ katmanlarından gelen bilgiye hedef ve kaynak protokollerini (Destination Service Access Point - DSAP, Source Service Access Point - SSAP) girer.
b- Media Access Control (MAC)

Adresleme sistemi kullanılarak frame yapıya dönüştürülen bilgilerin karşı tarafa ulaşmasını sağlar. Bilgisayarın ağ ortamına giriş sisteminide organize eder. 2 çeşit ağ ortamına giriş tekniği vardır.

1- Belirli (Deterministic)
2- Belirsiz (Non-Deterministic)

Data Link katmanı locak ağ örnekleri: Ethernet, FastEthernet, Token Ring, FDDI
Data Link geniş ağ örnekleri: Frame Relay, PPP, X-25

Köprüler(bridges) ve anahtarlar (switches) bu katmanda çalışır. Frame iletimi yapmaktadır.
1- Fiziksel (Physical) Katman

Fiziksel iletişimin elektiriklse, mekanik, prosedürsel ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar. Fiziksel iletişimi başlatır, yönetir ve sona erdirir. Fiziksel katman LAN örnekleri: Ethernet, FastEthernet, Token Ring, FDDI. WAN örnekleri: HSSI, V.24, V.35, BRI, SLIP, RS-232.
Bit iletimi yapar. Tekrarlayıcılar (repeaters) ve hublar bu katmanda çalışır.Encapsulation işlemi

 

Ana Sayfa | Kurs İçeriği | Notlar | Ödevler | ©2009 A. Alper Şahan