CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Cisco, yetkili temsilcilerinin ve profesyonel servis ortaklarının teknik yeterliliklerini, belli sayıda sertifikalı çalışan çalıştırmalarına bağlı olarak değerlendirmektedir .Örneğin, birin­ci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye ortaklar, Cisco profesyonel ve uzman sertifikala­rına sahip kişiler haricinde, iki yada dört CCNA çalıştırmak zorundadırlar daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Cisco satışlarının yalnızca çok küçük bir kısmını doğrudan satış yöntemiyle yapmaktadır. Genelde, satış sürecinde Cisco yetkili temsilcileri bulunur. Bunun yanında, Cisco, kendi ürünlerinin kullanıldığı ağların yaygınlaşmasını sağlamak için danışmanlık ve uygulama servislerini veren birincil kaynak olmayı denememiştir. Şirket bu tür işler için mümkün olduğunca ortaklarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu iş modelinde, ortakların yetenek seviyelerini belgelemek, büyük bir ihtiyaca dönüşmektedir.
Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) programı, Cisco'nun sertifikasyon dünyasına attığı ilk adımdı. CCIE sınavı, 1994 yılında başladığında en güvenilir ve başarması en zor sertifikasyon programlarından biri olacak şekilde tasarlanmıştı. Başarılı olabilmek için, öncelikle (Sylvan Prometric merkezlerinde de girilebilen) yazılı bir sınavı ve ardından bir gün süren ve Cisco tarafından yönetilen bir laboratuar sınavını geçmek gerekiyordu. Cisco, CCIE ya da diğer sertifikasyon sınavları için geçme/kalma oranlarını yayınlamaz, ancak yaygın olan söylentilere göre, laboratuar sınavına girenlerin yüzde ellisi ve laboratuar sınavına ilk kez girenlerin yüzde sekseni sınavı geçememektedir. Yine söylentilere göre, bir CCIE, laboratuar sınavına en az üç kez girmektedir.
Cisco ortaklarının, birinci seviye, İkinci seviye, üçüncü seviye ortak haline gelebilmek için, çalıştırılan sertifikalı çalışanların sayısına bağlı olarak kazanılan puanlar toplamalarını istemektedir.

Sınava, yada 'den girebilirsiniz. Daha önceleri, Cisco herhangi bir duyuru yapmadan, soru adedini ve geçme notunu de­ğiştirmişti. Bu sebepten, ilerleyen zamanlarda da soru sayısı ve buna bağlı olarak sınav sü­resi farklılıklar gösterebilir. Sınavın eski sürümü olan 640-507, puan değerlendirme sistemi­ni kullanıyordu; notlar 300 İle 1000 arasında veriliyordu ve geçme notu 849 ve üstüydü.
Cisco genellikle sınavları, konuyu gerçekten bildiğinizi kanıtlayacak şekilde hazırlamak konusunda başarılı olmaktadır. Sınav sorulan, doğru yanıtı bulmanıza yardımcı olacak ipuçlarını en aza İndirgeyecek şekilde, özenle hazırlanmaktadır. Test, kendisini size göre ayarlamaktadır; eğer bir soruya yanlış cevap verirseniz, o konu hakkında daha fazla soru ile karşılaşırsınız. Şu sıralarda, sınavda 65 soru sorulmaktadır ve sınav süresi olarak size 75 dakika verilmektedir. Sınavda, yanıtladığınız sorulara geri dönüp, verdiğiniz yanıtı değiştiremezsiniz. Next (İleri) butonuna tıkladığınızda, o soru ile işiniz bitmiş demektir!
Sınava kaydolurken, size sınavın asıl süresinden 15 dakika daha uzun bir sınav süresi söylenebileceği ihtimalini göz Önünde bulundurun. Bunun sebebi, testi yapan kuruluşun, çeşitli kontroller yapması, sınav hakkında açıklamalarda bulunması yada kısa bir anket yapması olabilir.

CCNA sertifikasyon sınavında, "kitabı oku ve sınavı geç" stratejisi başarılı olmayacaktır. Ağlar hakkındaki konuların birçoğu, kavramların, protokollerin ve kon figür a sy on ayarla­rının birbirleriyle ilişkilerini kapsamaktadır. Bu sebepten, Cisco için basit bir bilgiyi sor­mak yerine, bu ilişkileri anlayıp anlamadığınızı sınayacak sorular hazırlamak daha kolay­dır. Cisco da dahil olmak üzere her üretici, çok kolay bir hale ya da bir başka deyişle an­lamsız hale gelmeyecek sertifikasyon sınavları yaratmak ister. Cisco'nun sertifikasyon sı­navları hakkındaki felsefesi, sınavı geçmek ile kavramları tam olarak anlamanın eşdeğer olmasıdır. Bundan daha da önemlisi, Cisco,, sınavı geçmenin, özellikler hakkında konuş­maktan çok, onları gerçekten uygulayabileceğinizin bir kanıtı olmasını istemektedir. Si-mülasyonların sınava eklenmesinin sebebi de budur. İstatistiklere bakıldığında, her gün router ve switch'ler ile çalışanların, sınavı geçmek konusunda daha şanslı olduklarını, çünkü simülasyon sorulan için gerekli olan komutları daha kolay hatırladıklarını söyle­mek mümkündür. Ancak umutsuzluğa düşmenize gerek yok, CCNA sertifikasyon sınavı, çalışmanın yanında biraz laboratuar çalışmasıyla üstesinden gelinebilecek bir sınavdır. Sonuç olarak, Cisco, CCNA sınavının zorluk seviyesini korumayı başardığı sürece, CCNA sertifikanız da değerini koruyacaktır.

 

| | | | ©2009 A. Alper Şahan