CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?

Switching

Kendisine bağlı cihazlara adından da anlaşılacağı gibi anahtarlamalı bir yol sunar. Hub ile kıyaslandığından en önemli farkı budur. Switch'ler, bir topolojinin merkezinde yer alırlar ve onlara gönderilen verileri, bağlı olan bilgisayarlardan birine gönderirler. Switch'lerin hub'larla farkı ise, switch'lerin veri paketlerini, ona bağlı olan iki bilgisayar arasında doğrudan iletebilmesidir. Hub'lar, swicth'lerin aksine A bilgisayarından B bilgisayarına gidecek olan veri paketini, tüm bilgisayarlara gönderirken, switch'ler A bilgisayarından B bilgisayarına doğrudan paketi taşır. Bu sayede Hub'a göre daha yüksek bir performans sağlanacaktır. 8 -12 - 16 - 24 - 36 - 48 port lu olarak yada saseli üretilebilirler. Şaseli switchlerde boş yuvalar vardır ve gerektiğinde port eklenebilmektedir.

Fakat bir switch ilk kez çalıştırıldığında, hangi port'unda hangi MAC adresini taşıyan bilgisayarın bulunduğunu bilemez. Switch, bir süre hub gibi çalışarak bir tür öğrenme sürecine girer. Bir bilgisayardan gelen paketi diğer tüm bilgisayarlara (sadece ilk anda) gönderir. Sonra bilgisayarların Network Kartlarının MAC adreslerini içerişindeki çiplerde tutmaya başlarlar. Switch'in ilk anda yaptığı bu isleme adı verilmektedir.

tablo içerisine client cihazların mac bilgileri gelmeyecektir. Ancak client hedefle iletişim kurmak istediğinde switch tabloya mac kaydını girer.

switch pc

İletişim Adımları

Aşağıdaki adımlar yukarıdaki şekle göre anlatılmıştır.

1- kaynak pc1 hedef pc2..hedef ip yı bılen pc1 route tablosuna bakarak 10.0.0.2 ıcın hangı arabırımden paketı cıkarıcagına karar verır.
2- hedef ip nın aynı network uzerınde olmasından dolayı arp request mesajı ıle mac adresını ortama sorgular.
3- fa0/1 den swıtch e gıren frame de kaynak mac ...:11 dır, hedef mac de.....ff:ff:ff seklındedır..(tum cıkıslara paket gıdıcek anlamına gelır)

Frame i alan cihaz MAC Adres Tablosunu

şeklinde güncelleyecektir.

Hedef oldugu için paketi iletim durumundaki tüm arabirimlerinden çıkartacaktır. (Broadcast)

4 - Ortamda bulunan tüm cihazlar frame i alır ve layer2 encapsulation işlemini yaparak layer 3 bilgilerini (10.0.0.2 kim?) okur.Paketin muhatabı olmayanlar frame i yok eder. Muhatabı olanlar ise paketi değerlendirir.

5- PC2 pakete cevap olarak

bilgisini yollar.

6- PC2 den gelen frame i alan switch MAC Adres tablosunu

şeklinde güncelleştirecektir.

7 - Frame içeriği

şeklinde olduğu için ve hedef switchin MAC Adres tablosunda bulunduğu için switch frame i FA0/1 arabirimine çıkartır.

8 - PC 1 almış olduğu bilgisini ARP tablosuna dinamik olarak ekler.

izlemek için başlat > çalıştır > cmd > arp -a kullanılır.

9 - Bu adımdan sonraki tüm PC1-PC2 iletişimi Switch üzerinden anahtarlamalı olarak yürütülecektir.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

| | | | ©2009 A. Alper Şahan