CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?

Frame Relay

small logo

Frame Relay Nedir?

Frame Relay tüm dünyada yaygın olarak kullanılan paket anahtarlamalı bir teknolojidir. Leased Line'a göre daha ucuz olduğu için daha çok tercih edilen bir haberleşme teknolojisidir. Frame Relay bağlantısı için en yakın Türk Telekom Frame Relay Switch'ine yüksek bant genişliğine sahip modem ve Router ile bağlanmanız gerekmektedir. Anahtarlanmış paket teknolojisine dayanan Frame Relay veriyi küçük paketlere bölerek gönderir. Bu paketler gönderilecek olan adresi, gönderenin adresini ve orijinal mesajın bir parçasını içerir.

Point-to-Point Subinterface Kullanarak Frame Relay oluşturma

Merkez#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Merkez(config)#interface Serial0

Merkez(config-if)#description Frame-Relay host circuit

Merkez(config-if)#no ip address

Merkez(config-if)#encapsulation frame-relay

Merkez(config-if)#exit

Merkez(config)#interface Serial0.1 point-to-point

Merkez(config-subif)#description PVC to first sube - DLCI 101

Merkez(config-subif)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

Merkez(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101

Merkez(config-fr-dlci)#exit

Merkez(config-subif)#exit

Merkez(config)#interface Serial0.2 point-to-point

Merkez(config-subif)#description PVC to ikinci ofis - DLCI 102

Merkez(config-subif)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

Merkez(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

Merkez(config-fr-dlci)#end

Merkez#

 


Sube1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Sube1(config)#interface Serial0

Sube1(config-if)#description Frame-Relay circuit

Sube1(config-if)#no ip address

Sube1(config-if)#encapsulation frame-relay

Sube1(config-if)#exit

Sube1(config)#interface Serial0.1 point-to-point

Sube1(config-subif)#description PVC den Merkez hosta - DLCI 50

Sube1(config-subif)#ip address 192.168.1.6 255.255.255.252

Sube1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 50

Sube1(config-fr-dlci)#end

Sube1#

 


Merkez(config)#interface Serial0.1 point-to-point
Merkez(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 ietf
Merkez(config-fr-dlci)#end
 

 
Merkez(config)#interface Serial0
Merkez(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
Merkez(config-if)#end
 

 
Merkez(config)#interface Serial0.1 point-to-point
Merkez(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 cisco
Merkez(config-fr-dlci)#end
Merkez#show frame-relay pvc
   
PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)
   
DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0.1
   
  input pkts 4092          output pkts 1331         in bytes 573274
  out bytes 364868         dropped pkts 0           in FECN pkts 0
  in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
  in DE pkts 0             out DE pkts 0
  out bcast pkts 1277       out bcast bytes 361391
  pvc create time 21:16:46, last time pvc status changed 21:16:46
   
DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial0.2
   
  input pkts 0             output pkts 2            in bytes 0
  out bytes 566            dropped pkts 0           in FECN pkts 0
  in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
  in DE pkts 0             out DE pkts 0
  out bcast pkts 2          out bcast bytes 566
  pvc create time 00:02:08, last time pvc status changed 00:01:15
Merkez#
 

Merkez#show frame-relay pvc
   
PVC Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE)
   
DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0.1
   
  input pkts 11            output pkts 14           in bytes 2218
  out bytes 1825           dropped pkts 3           in FECN pkts 0
  in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
  in DE pkts 0             out DE pkts 0
  out bcast pkts 9          out bcast bytes 1305
  pvc create time 00:02:45, last time pvc status changed 00:02:24
   
DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial0.2
   
  input pkts 0             output pkts 2            in bytes 0
  out bytes 566            dropped pkts 0           in FECN pkts 0
  in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
  in DE pkts 0             out DE pkts 0
  out bcast pkts 2          out bcast bytes 566
  pvc create time 00:02:08, last time pvc status changed 00:01:15
   
DLCI = 103, DLCI USAGE = UNUSED, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial0
 
  input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0
  out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0
  in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
  in DE pkts 0             out DE pkts 0
  out bcast pkts 0          out bcast bytes 0            Num Pkts Switched 0
  pvc create time 00:00:08, last time pvc status changed 00:00:08
 
Merkez#

 


Sube#show interface serial0
Serial0 is up, line protocol is up
  Hardware is HD64570
  Description: Frame-Relay circuit
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  LMI enq sent  7932, LMI stat recvd 7932, LMI upd recvd 0, DTE LMI up
  LMI enq recvd 0, LMI stat sent  0, LMI upd sent  0
  LMI DLCI 1023  LMI type is CISCO  frame relay DTE
  Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 1320/0, interface broadcasts 2
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 22:01:52
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
   Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     12481 packets input, 720402 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     9579 packets output, 500221 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up
Sube1#    

Merkez(config)#interface Serial0
Merkez(config-if)#no frame-relay inverse-arp ip
 
Merkez(config)#interface Serial0
Merkez(config-if)#no frame-relay inverse-arp
 
Merkez(config)#interface Serial0
Merkez(config-if)#frame-relay inverse-arp ipx 100

 

| | | | ©2009 A. Alper Şahan