CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?
ROUTER Nedir? | IOS | MODELLER | Uygulamalar
Yönlendirme Türleri | STATIK YÖNLENDIRME | RIP | IGRP | EIGRP| OSPF
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Access List | VPN Security | NAT (Network Address Translation) | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar
Nedir? | Kurulum | Yapilandirma | Uygulamalar

ISDN (Integrated Service Digital Network) 

 

 

Günümüzde internetin yaygınlaşması, şirketlerin intranet ağlarının büyümesi, uygulamalardaki yenilikler, ağlar arasındaki iletişimde hızın ve performansın artması, band genişiklerinin büyümesi ihtiyacını gündeme getirekmekte ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bu yönde olmaktadır. Ayrıca tek bir iletişim ortamı üzerinden aynı anda data, voice ve video bilgilerinin aktarılması, hem kullanılabilirlik ve hem de maliyet açısından oldukça önemli bir hale gelmiştir. ISDN de bu tür band genişliği ve yüksek hız ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilmiş bir teknolojidir. Ayrıca Qos (Quality of Service) özelliklerini sunması ve arayanın kimlik bilgilerini göstermesi gibi özellikleri ile de kullanım genişliği sağlamaktadır. Hem hız ve hem de maddi açıdan oldukça uygun bir iletişim tenoljisi olan ISDN hakkında biraz bigi vermemiz gerekirse;

Bulut teknolojisi temeline dayanan ve aynı anda, data, voice ve video aktarımını mümkün kılan digital bir ağ sistemidir. ISDN (Integrated Service Digital Network) normal PSTN telefon ağı gibi çevirmeli bir ağdır. Iletişim kurulacak noktanın numarası arandıktan sonra iletişim kurulur ve aktarımın bitmesi ardından bağlantı koparılır. Sunduğu hızlı ve sayısal bağlantı nedeniyle ISDN hatlar hem ana WAN bağlantısı olarak ve hem de WAN bağlantılarının çökmesi halinde devreye giren yedek (backup) hatlar olarak, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle bire bir hızlı bağlantılar sunması ve çevirmeli bir ağ olması nedeniyle, video konferans uygulamalarında tercih edilmektedir. ISDN hatların çevirmeli yapıda olması, sadece iletişim süresince bağlantı yapıldığı için hat maaliyetlerini de azaltmaktadır. ISDN uygulamaları dünyada hem ev ve hem de ofis uygulamalarında, özellikle internet bağlantılarında kullanılmakta fakat Türkiye' de Türk Telekom tarafından yeterli altyapı kurulmadığından, sadece ofis uygulamarında kullanılması mümkün olmaktadır.

ISDN tanımlamaları ITU-430, ITU-431 standartları ile belirlenmiştir. ISDN bağlantılarda iletişim band genişlikleri ve kullanma alanları farklı olan 3 değişik kanal çeşiti üzerinden yapılır. Bunlar;
B KANALI: Full Duplex olarak 64K senkron band genişliğine sahip olan bu kanal data, voice ya da video aktarımı için kullanılır. Frame relay olduğu gibi hata kontrolu mevcut değildir. Gönderilecek dataların hata kontrolleri daha üst katmanlarda yapılır ve gerekirse data tekrardan gönderilir. Bu bakımdan ISDN hızlı bir iletişim ortamı sağlar. B kanalı saydam bir iletişim ortamı sağladığında IP, IPX ya da diğer protokollerin kapsullenerek builetişim ortamı üzerinden aktarılması mümkündür.

D KANALI : Full Duplex 16K vaya 64K lık bir band genişliği sunar. Çevirmeli bir ağ yapısına sahip olan ISDN bağlantılarda iki ISDN kullanıcısı arasındaki; çağrı gönderme, çağrıyı kabul etme, senkronizasyon gibi bağlantıyı sağlamaya yarayan tüm haberleşmeler bu kanal üzerinden yapılır.

H KANALI: B kanalı ile aynı özelliğe sahiptir fakat daha büyük band genişliği sağlar. Band genişliğine göre 4 farklı H kanalı vardır;

H0 Kanalı

384 Kbps

6 adet B Kanalı

H1 Kanalı

1,920 Kbps

30 adet B Kanalı

H2 Kanalı

44,164 Kbps

690 adet B Kanalı

H4 Kanalı

135,000 Kbps

2,110 adet B Kanalı

 

ISDN uygulamaları iki çeşit olarak karşımıza çıkıyor.

  PRI (Primary Rate Interface)

  BRI (Basic Rate Interface)

PRI genellikle büyük office bağlantılarına, BRI ise küçük ofis ve ev bağlantılarında kullanılır. Şimdi bunlara kısaca değinelim.

PRI (Primary Rate Interface): daha çok büyük ağlar arası iletişimde kullanılan bu ISDN bağlantı çeşitinde;

  Avrupa standartlarında herbiri 64 Kbps olan 30 adet B kanalı ve yine 64Kbps olan 1 adet D kanalı
(Toplam=64*30+64= 2048 Kbps),

  Amerika, Japonya ve birkaç ülkede ise 23 adet B ve 1 adet D kanalı,

(Toplam=23*30+64= 1544 Kbps),

mevcuttur. Daha önce de basettiğimiz gibi D kanalı iletişim kurulmasında, B kanalları ise datanın (data, voice, video) aktarılması kullanılmaktadır.

BRI (Basic Rate Interface) : küçük ofis ve ev bağlantılarının yapılmasında kullanılmaktadır. BRI bağlantıda her biri 64Kbps olan 2 adet B kabalı ve 16Kbps olan adet 1 adet D kanalı bulunmakta ve toplam=2*64+16= 144Kbps lik bir band genişliği elde edilmektedir. PRI bağlantı olduğu gibi yine B kanallrı datanın aktarılmasında, D kanalı ise ISDN bağlantının kurulmasında kullanılmaktadır.

Ethernet, Token Ring gibi farklı topolojideki ağların birbirine TCP/IP veya IPX gibi ortak bir protokol ile birbirine bağlanmasında ISDN rahatlıkla kullanılabilir. Yapılması gereken her iki uca da ISDN bağlantıyı sağlayacak kartların takılmasıdır.

Günümüzde ISDN teknolojisi sağladığı esnek yapı, hız, servis kalitesi ve düşük maliyetleri açısında oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve önümüzdeki günlerde de bu kullanım oranı artmaya devam edecektir.

 

| | | | ©2009 A. Alper Şahan

99B638